การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
องค์ความรู้ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย
- ๔ แขนงหลักของศาตร์การแพทย์แผนไทย - การดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยหลักธรรมานามัย - หลักการรับประทานอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย - วิธีคลายร้อนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย: เครื่องดื่มสมุนไพรคลายร้อน - ท่ากายบริหารฤาษีดัดตนแก้อาการปวดบ่าและต้นคอ - อาการปวดข้อมือจากการทำงาน - สมุนไพรไม่ไกลตัว : ไพล
Siriraj Applied Thai Traditional Medicine  ตำรา-หนังสือ  ติดต่อหน่วยงานอื่นๆ  การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช  คำถามที่พบบ่อย | FAQ
Eng
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ Webmaster : sirirajthaimed@mahidol.edu สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙๘๘๒๔-๕ โทรสาร : ๐๒-๔๑๙-๘๘๑๘ Copyright © 2017