ตำรา/หนังสือ
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ
ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
ค้นหา  :     
1. Prida Malasit.   โรคภูมิแพ้(-).   กรุงเทพมหานคร:   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล;  2531.  
2. Pa-Thai Yenchitsomanus, Mukda Trishnananda, Sornchai Looareesuwan.   คู่มือการรักษาผู้ถูกงูกัด(-).   กรุงเทพมหานคร:   องค์การเภสัชกรรม;  2534.  
3. Pa-Thai Yenchitsomanus.   โรคเพศสัมพันธ์ทันสมัย(sexually transmitted diseases update).   กรุงเทพมหานคร:   เรือนแก้วการพิมพ์;  2531.  
4. Prida Malasit.   โรคใหลตาย(sudden unexplained death syndrome).   181/2 ซ.สุทธิพงศ์ 1/3 ถ. สุทธิสาร กรุงเทพฯ 10310:   บริษัท ดีไซร์;  2551.