ค้นหา  :     
 
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
1. Siwaponanan P., Keawvichit R., Udompunturak S., Hunnangkul S., Reesukumal K., Sukapirom K., Pattanapanyasat K., Krittayaphong R.
Altered profile of circulating microparticles in nonvalvular atrial fibrillation
Clinical Cardiology.  2019. 
2. Ruangkriengsin D., Pati N., Maknakhon N., Tan-Arsuwongkul R., Jumderm C., Tiengrim S., Thamlikitkul V.
Comparative colistin susceptibility testing methods for escherichia coli and klebsiella pneumoniae
Journal of the Medical Association of Thailand.  2019.  101  (12): 1666-1679.
3. Udomittipong K, Triwatanawong J, Nimmannit A, Komoltri C.
Cut-off values for positive bronchodilator response in healthy Thai preschool children using forced oscillation technique.
Asian Pac J Allergy Immunol.  2019. 
4. Chieochansin, Thaweesak; Thepmalee, Chutamas; Grainok, Janya; Junking, Mutita; Yenchitsomanus, Pa-thai
Improve Effector T-cells against Hepatocellular Carcinoma by Activated with Dendritic Cells Pulsed with Pools of Antigen
CANCER SCIENCE.  2019.  109  1273-1273.
5. Opasawatchai A., Amornsupawat P., Jiravejchakul N., Chan-In W., Spoerk N.J., Manopwisedjaroen K., Singhasivanon P., Yingtaweesak T., Suraamornkul S., Mongkolsapaya J., Sakuntabhai A., Matangkasombut P., Loison F.
Neutrophil Activation and Early Features of NET Formation Are Associated With Dengue Virus Infection in Human
Frontiers in immunology.  2019.  9 
6. Rungwattanakit P, Sondtiruk T, Nimmannit A, Sirivanasandha B.
Perioperative Factors Associated with Severe Pain in Post-Anesthesia Care Unit after Thoracolumbar Spine Surgery: A Retrospective Case-Control Study.
Asian Spine J.  2019. 
7. Kanlaya R., Thongboonkerd V.
Protective Effects of Epigallocatechin-3-Gallate from Green Tea in Various Kidney Diseases
Advances in nutrition (Bethesda, Md.).  2019.  10  (1): 112-121.
8. Tantanate C., Khowawisetsut L., Sukapirom K., Pattanapanyasat K.
Analytical performance of automated platelet counts and impact on platelet transfusion guidance in patients with acute leukemia
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation.  2019. 
9. Lertmalapong P., Jantarat J., Srisatjaluk R.L., Komoltri C.
Bacterial leakage and marginal adaptation of various bioceramics as apical plug in open apex model
Journal of investigative and clinical dentistry.  2019.  10  (1):
10. Lertmalapong P., Jantarat J., Srisatjaluk R.L., Komoltri C.
Bacterial leakage and marginal adaptation of various bioceramics as apical plug in open apex model
Journal of investigative and clinical dentistry.  2019.  10  (1): e12371.