ขั้นตอนการรับการตรวจ

หน่วยตรวจ : /คลินิกส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค

สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

เวลา : จันทร์-ศุกร์ : เวลา 08.00-15.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-419-8766, 02-419-8767

การเตรียมตัวก่อนเข้าตรวจ : -

การเข้าตรวจ (ผู้ป่วยมีใบนัด/ผู้ป่วยไม่มีใบนัด) : -

การซื้อยา : -

หมายเหตุ : -