ขั้นตอนการรับการตรวจ

หน่วยตรวจ : คลินิกโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง

สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 (ห้อง 447)

เวลา : วันอังคาร วันพุธ วันศุกร์ | เวลา 09.00-12.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-419-7388

การเตรียมตัวก่อนเข้าตรวจ : -

การเข้าตรวจ (ผู้ป่วยมีใบนัด/ผู้ป่วยไม่มีใบนัด) : -

การซื้อยา : -

หมายเหตุ : -