ขั้นตอนการรับการตรวจ

หน่วยตรวจ : คลินิกโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง

สถานที่ตรวจ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ห้อง 447

เวลา : อังคาร, วันพุธ, วันศุกร์

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2419 7388

การเตรียมตัวก่อนเข้าตรวจ : -

การเข้าตรวจ (ผู้ป่วยมีใบนัด/ผู้ป่วยไม่มีใบนัด) : -

การซื้อยา : -

หมายเหตุ : -