ผลการค้นหาของ 'วินัย รัตนสุวรรณ'

ผลการค้นหา 53 รายการ

  • ข่าวสาร
  • ภาพกิจกรรม
  • ความรู้สู่ประชาชน
  • ทำเนียบอาจารย์

ทำเนียบหัวหน้าภาควิชา

อ่านต่อ

รับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อคลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ วันที่ 5 ต.ค. 66

อ่านต่อ

ต้อนรับทีมเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความรู้สึกขอบพระคุณ รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ เนื่องในโอกาสจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

อ่านต่อ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) ประจำปี 2566

อ่านต่อ

7 ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนโครงการ “Gen ยัง Active 50+” ส่งเสริมคนไทยสู่ "สังคมสูงวัย" อย่างมีคุณภาพ

อ่านต่อ

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคลินิกผู้สูงอายุ จาก พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน (กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม) และภริยา 

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565

อ่านต่อ

โครงการสัมมนา เรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานบริการสู่ความเป็นเลิศ" (2566)

อ่านต่อ

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 "พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว" ขอพรจากอาจารย์ผู้อาวุโสของภาควิชา

อ่านต่อ

ประชุมหารือและเตรียมสถานที่ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด รายวิชา ศรวป 694 การฝึกภาคสนามทางวิทยาการระบาด

อ่านต่อ

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่พบบ่อย (รุ่นที่ 1)

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ ที่ได้รับรางวัล นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ประจำปี 2565

อ่านต่อ

พิธีทำบุญภาควิชาฯ เนื่องในโอกาสย้ายสำนักงานฯ มายังอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES)

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดหัวหน้าภาควิชา

อ่านต่อ

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

อ่านต่อ

มอบสวัสดิการและความช่วยเหลือให้กับบุคลากรที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากประสบภัยอุทกภัย (น้ำท่วม)

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ร่วมงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6 "ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ"

อ่านต่อ

ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

กิจกรรมพบอาจารย์แพทย์ (Meet the Medical Professionals) โดย รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

อ่านต่อ

ร่วงงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุงาน/ราชการ จัดโดยสภาอาจารย์ศิริราช

อ่านต่อ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

อำลาอาลัยบุคลากรของภาควิชา คุณไรนา บัวเนียม

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ กับ อ.นพ.หฤษฎ์ ปัณณะรัส เนื่องในโอกาสศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

อ่านต่อ

ร่วมงาน "วัน เวลา แห่งความทรงจำ" และร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

อ่านต่อ

วันวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านต่อ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ

อำลาอาลัยบุคลากรของภาควิชา คุณไพฑูรย์ เหล่าจันทร์ (24 มิ.ย. 65)

อ่านต่อ

การตรวจประเมินเพิ่มศักยภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

อ่านต่อ

เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ

รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ (Assoc.Prof.Winai Ratanasuwan)

อ่านต่อ

รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ (2558)

อ่านต่อ

ทำเนียบอาจารย์ประจำภาควิชา

อ่านต่อ

รับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อคลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ วันที่ 5 ต.ค. 66

อ่านต่อ

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ต้อนรับทีมเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2566 วันที่ 19 กันยายน 2566

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความรู้สึกขอบพระคุณ รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ เนื่องในโอกาสจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา วันที่ 15 ก.ย. 66

อ่านต่อ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) วันที่ 27 ก.ค. 66

อ่านต่อ
วินัย รัตนสุวรรณ
รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ