ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

นพ. อนาวิล สงวนแก้ว

 • 61.
  Jaruvongvanich, Veeravich; Upala, Sikarin; Sanguankeo, Anawin
 • 62.
  Wijarnpreecha K, Thongprayoon C, Sanguankeo A, Upala S, Ungprasert P, Cheungpasitporn W.
 • 63.
  Upala, S; Wijarnpreecha, K; Congrete, S; Rattanawong, P; Sanguankeo, A
 • 64.
  Jaruvongvanich V., Sanguankeo A., Wijarnpreecha K., Upala S.
 • 65.
  Upala S, Rattanawong P, Vutthikraivit W, Sanguankeo A.
 • 66.
  Upala S., Sanguankeo A., Congrete S.
 • 67.
  Jaruvongvanich, Veeravich; Sanguankeo, Anawin; Upala, Sikarin
 • 68.
  Upala S., Sanguankeo A., Saleem S.A., Jaruvongvanich V.
 • 69.
  Upala S, Wirunsawanya K, Jaruvongvanich V, Sanguankeo A.
 • 70.
  Upala S, Shahnawaz A, Sanguankeo A.