ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

นพ. อนาวิล สงวนแก้ว

 • 41.
  Upala S, Sanguankeo A.
 • 42.
  Upala S, Jaruvongvanich V, Wijarnpreecha K, Sanguankeo A.
 • 43.
  Upala S., Jaruvongvanich V., Sanguankeo A.
 • 44.
  Upala S, Sanguankeo A.
 • 45.
  Upala, S; Sanguankeo, A
 • 46.
  Upala, S; Sanguankeo, A
 • 47.
  Jaruvongvanich V., Sanguankeo A., Jaruvongvanich S., Upala S.
 • 48.
  Upala S, Jaruvongvanich V, Wijarnpreecha K, Sanguankeo A.
 • 49.
  Upala S, Sanguankeo A.
 • 50.
  Jaruvongvanich V., Sanguankeo A., Upala S.