ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

นพ. อนาวิล สงวนแก้ว

 • 31.
  Yong W.C., Sanguankeo A., Upala S.
 • 32.
  Upala S., Yong W.C., Sanguankeo A.
 • 33.
  Jaruvongvanich, Veeravich; Sanguankeo, Anawin; Upala, Sikarin
 • 34.
  Jaruvongvanich V., Prasitlumkum N., Assavapongpaiboon B., Suchartlikitwong S., Sanguankeo A., Upala S.
 • 35.
  Yong W.C., Sanguankeo A., Upala S.
 • 36.
  Zhang J., Upala S., Sanguankeo A.
 • 37.
  Wirunsawanya K., Upala S., Jaruvongvanich V., Sanguankeo A.
 • 38.
  Upala S., Rattanawong P., Vutthikraivit W., Sanguankeo A.
 • 39.
  Upala S., Sanguankeo A.
 • 40.
  Upala S., Sanguankeo A.