รับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อคลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ วันที่ 5 ต.ค. 66

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย ผศ.นพ.กมล อุดล หัวหน้าภาควิชา ร่วมด้วย รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล และคุณสุนันท์ ธนาสมุทร รับมอบเงินบริจาคของ บริษัท อุตสาหกรรม ท่อน้ำไทย โดยคุณกิตติ ภัทรเลาหะ มอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อคลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ