ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์เกษียณอายุงาน/ราชการ และผู้มีอายุงานครบ 5 รอบ

วันที่ 21 กันยายน 2566 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์เกษียณอายุงาน/ราชการ และผู้มีอายุงานครบ 5 รอบ ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2