สุขกำลังดี Podcast "อายุ 100 ปีก็ชีวิตดีได้"

สุขกำลังดี Podcast "อายุ 100 ปีก็ชีวิตดีได้"

โดย อาจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ อินทลาภาพร
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GUgoWde43uw

ขอขอบคุณ วิดีโอความรู้ดีๆ จาก Youtube ช่อง siriraj pr 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GUgoWde43uw