ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) ประจำปี 2566

วันที่ 27 ก.ค. 66 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ (หัวหน้าภาควิชา) ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย ผศ.ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท และ นพ. ณรงค์ชัย วัฒนวงศ์วรรณ ร่วมด้วยบุคลากรของภาควิชา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก