7 ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนโครงการ “Gen ยัง Active 50+” ส่งเสริมคนไทยสู่ "สังคมสูงวัย" อย่างมีคุณภาพ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สัมมน โฉมฉาย เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ “Gen ยัง Active 50+” 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) และพันธมิตรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมอนามัย มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เอสซีจี และทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน “Gen ยัง Active 50+” เตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ https://www.genyoungactive.com และ LINE OA : @GenYoungActive เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องและครบถ้วน

 

 

 

 

ที่มา

https://www.thansettakij.com/business/marketing/570670
https://www.hfocus.org/content/2023/07/27999
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_4078758

https://www.thebangkokinsight.com/news/lifestyle/1138374