เปิดรับสมัครตำแหน่ง "ผู้ช่วยวิจัยโครงการ" คุณวุฒิปริญญาตรี-โท จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ