ภาควิชาร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดบางเป้ง (คุณพ่อ อำนาจ อนันตชัย บิดาของ คุณดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ ถึงแก่กรรม)

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดบางเป้ง (ศาลา 1) ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เนื่องด้วย ร.ต.อำนาจ อนันตชัย ร.น. บิดาของ คุณดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ (หัวหน้างานการพยาบาลศูนย์วิทยาการผู้สูงอายุ) ถึงแก่กรรม