กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชุมชน" ณ โรงพยาบาลศิริราช

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ "การป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชุมชน" ณ โรงพยาบาลศิริราช