โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่พบบ่อย วันที่ 10 พ.ค. 66

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย อาจารย์ ดร. แพทย์หญิงถิรจิต บุญแสน หน่วยตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำทางโภชนาการ และทีมสหสาขาวิชาชีพต่างๆ จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่พบบ่อย สำหรับประชาชนหรือบุคลากรภายในคณะฯ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ณ อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ (SiMR)