โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่พบบ่อย วันที่ 3 พ.ค. 66

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย อาจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ อินทลาภาพร นายแพทย์ณัฐ ตันพิพัฒน์ หน่วยตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำทางโภชนาการ และทีมสหสาขาวิชาชีพต่างๆ จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่พบบ่อย สำหรับประชาชนหรือบุคลากรภายในคณะฯ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ณ อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ (SiMR)