โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่พบบ่อย (รุ่นที่ 1)

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่พบบ่อย จัดโดย หน่วยตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำทางโภชนาการ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

เหมาะสำหรับประชาชนหรือบุคลากรภายในคณะฯ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่สนใจในเรื่องของความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการรับประทานอาหาร การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการมีภาวะสุขภาพที่ดี และมีทักษะสามารถนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม

ซึ่งโครงการจัดระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. จำนวน 7 รุ่น โดยแบ่งเป็นประชาชนทั่วไปเสียค่าลงทะเบียน 350 บาท และบุคลากรภายในคณะฯ ฟรีค่าลงทะเบียน รับจำนวนจำกัด 5 คนต่อรุ่น

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม