ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดหัวหน้าภาควิชา

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชา ณ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25