พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ (หัวหน้าภาควิชา) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร (ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก) ร่วมด้วยบุคลากรของภาควิชา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก