สาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกันโรคหัวใจ, หลอดเลือดและเมตะบอลิสม (DIVISION OF CARDIOVASCULAR AND METABOLIC DISEASE PREVENTION)

สาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกันโรคหัวใจ, หลอดเลือดและเมตะบอลิสม

DIVISION OF CARDIOVASCULAR AND METABOLIC DISEASE PREVENTION

 

คลินิกเวชศาสตร์ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
CARDIOVASCULAR DISEASE PREVENTION CLINIC

หน่วยตรวจสุขภาพและให้คำเเนะนำทางโภชนาการ 
HEALTH SCREENING AND CHECK-UP CLINIC

หน่วยตรวจสุขภาพนักเรียนทุน กพ. 
HEALTH ASSESSMENT CLINIC FOR GOVERNMENT SCHOLARS