ร่วมงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6 "ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ"

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม เข้าร่วมงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6 "ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ" ณ บริเวณศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

 

  

 

 

 

 

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจาก Facebook ของสาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
https://www.facebook.com/SiMETCPHOTO