ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย รัตนมณีฉัตร ที่ปรึกษาภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และอดีตหัวหน้าภาควิชาฯ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ร่วมด้วยบุคลากรของภาควิชา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร