ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในงานพิธี "วันมหิดล" ประจำปี 2565

 

 

 

 

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจาก Facebook ของสาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
https://www.facebook.com/SiMETCPHOTO