ร่วงงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุงาน/ราชการ จัดโดยสภาอาจารย์ศิริราช

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 11.30-13.30 น. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ (หัวหน้าภาควิชา), ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย และ ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ร่วมด้วยบุคลากรของภาควิชา เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์เกษียณอายุงาน/ราชการ จัดโดยสภาอาจารย์ศิริราช ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2