ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ (หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม) ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย ผศ.ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร  รศ.นพ.สัมมน โฉมฉาย อ.นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร และ นพ.ธีรธัช วิโรจน์สกุลชัย ร่วมด้วยบุคลากรของภาควิชา เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง