อำลาอาลัยบุคลากรของภาควิชา คุณไพฑูรย์ เหล่าจันทร์ (24 มิ.ย. 65)

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย รศ.นพ. วินัย รัตนสุวรรณ (หัวหน้าภาควิชา) ศ.นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย ผศ.นพ. กมล อุดล ศ.นพ. วีรศักดิ์ เมืองไพศาล อ.นพ. สมบูรณ์ อินทลาภาพร รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชา ขออำลาอาลัยบุคลากรของภาควิชา คุณไพฑูรย์ เหล่าจันทร์ นักสุขศึกษา (ชำนาญการพิเศษ) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 (ห้อง 499)

คุณไพฑูรย์ เหล่าจันทร์ เป็นบุคลากรคนแรกของภาควิชาที่ทำงานคุณภาพ และได้รางวัลนวัตกรรมดีเด่น "รู้ไว รักษาง่าย หายดี" สำหรับดูแลบุคลากรคณะฯ ที่ตรวจภายในค้นหามะเร็งปากมดลูกผิดปกติ  โดยเข้ากระบวนการรักษาตั้งแต่ปี 2555 และ R2R ต่อเนื่อง, โครงการ ว.ป สัญจร จนคณะฯ นำไปต่อยอดยกระดับเป็นโครงการ Healthy staff รวมรางวัลดาวต่างๆ 16 ดาวมอบให้ภาควิชา "16 ปี ใน วป. และ 16 โครงการติดดาว"