ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย งานประชุมวิชาการนานาชาติ "The 7th Geriatric Innovation Forum"

วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14:30-18:10 น. ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “Dementia research in Thailand” ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 7th Geriatric Innovation Forum” ซึ่งจัดโดย National Center for Geriatrics and Gerontology (NGCC) ประเทศญี่ปุ่น

 

 

ที่มา Siriraj Attended the 7th Geriatric Innovation Forum