ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิติพร สิริทิพากร ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น (ด้านการวิจัย) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิติพร สิริทิพากร (พยาบาล ชกพ.) ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น (ด้านการวิจัย) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประจำปี 2564 

โดยคณะฯ จัดพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชัน 7