กิจกรรมวิชาการ ACADEMIC HALF DAY IN PREVENTIVE MEDICINE (8 ธ.ค. 2564)

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดกิจกรรมวิชาการ Academic Half day in Preventive Medicine ในพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

หัวข้อที่น่าสนใจ
Topic review : "Screening for viral hepatitis and HIV infection"
Journal Club:  "Influenza Vaccination After Myocardial Infarction: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Trial"