รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร (Assoc. Prof. Teera Kolladarungkri)

    

1. PPTV Channel รายการคิดบวก เรื่อง คุณหมอนักจินตนาการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (31 ต.ค. 62) ตอนที่ 1/2 | ตอนที่ 2/2

   

2. NCSWT Channel เรื่อง อาชีวอนามัยเพื่อความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ (1 พ.ย. 58) ตอนที่ 1/2 | ตอนที่ 2/2

   

3. ศิริราช 360º [by Mahidol] Green Hospital (1/4) - การจัดการขยะเต็มรูปแบบของรพ.ศิริราช (16 ก.ย. 56) ตอนที่ 1/4 | ตอนที่ 2/4 | ตอนที่ 3/4 | ตอนที่ 4/4

 

4. รายการพบหมอศิริราช เรื่อง "อาหารเป็นพิษ โรคฮิตหน้าร้อน" (15 พ.ค. 55) ตอนที่ 1/1

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564