ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ประจำปี 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ประจำปี 2565
จำนวน 2 ตำแหน่ง

ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 5 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
ประกาศผ่านทาง Website/Facebook ของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และส่ง E-mail ถึงผู้ผ่านการคัดเลือก

คลิกอ่านรายละเอียดหลักสูตร