ขอแสดงความยินดีกับ กับ พญ.สุชานันท์ กาญจนพงศ์ ได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ (2564)