อบรม หลักสูตรการอบรมกัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ (Medical cannabis and cannabinoids) (2563)

หลักสูตรการอบรมกัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ 
(Medical cannabis and cannabinoids)

วันที่ 16-17 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา