รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ (2558)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ เข้ารับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558