ข่าวสาร

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม และวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2565 (Alzheimer's Day)

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด (หลักสูตรภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี, โปรแกรมตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สมัครงาน สมัครเรียน สมัครสอบ และทำใบขับขี่

อ่านต่อ

อำลาอาลัยบุคลากรของภาควิชา คุณไพฑูรย์ เหล่าจันทร์ (24 มิ.ย. 65)

อ่านต่อ

การบรรยายพิเศษ "Medical Conference" หัวข้อ "กัญชา" (22 มิ.ย. 2565)

อ่านต่อ

โครงการกระตุ้นทักษะการรู้คิด ส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำลดลงเล็กน้อย ครั้งที่ 8 (22 มิ.ย. 2565)

อ่านต่อ

กิจกรรมวิชาการ ACADEMIC HALF DAY IN PREVENTIVE MEDICINE (22 มิ.ย. 2565)

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ.สุชานันท์ กาญจนพงศ์ ที่ได้รับรางวัล Presents the Resident Poster Award for 3rd Place, Category: Case Studies

อ่านต่อ

โครงการกระตุ้นทักษะการรู้คิด ส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำลดลงเล็กน้อย ครั้งที่ 7 (25 พ.ค. 2565)

อ่านต่อ