ภาพกิจกรรม

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคลินิกผู้สูงอายุ จาก พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน และภริยา วันที่ 29 พ.ค. 66

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคลินิกผู้สูงอายุ จาก พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน และภริยา วันที่ 29 พ.ค. 66

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 24 พ.ค. 66

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 24 พ.ค. 66

อ่านต่อ
โครงการสัมมนา เรื่อง

โครงการสัมมนา เรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานบริการสู่ความเป็นเลิศ" วันที่ 19-21 พ.ค. 66

อ่านต่อ
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่พบบ่อย สำหรับประชาชนหรือบุคลากรภายในคณะฯ วันที่ 10 พ.ค. 66

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่พบบ่อย สำหรับประชาชนหรือบุคลากรภายในคณะฯ วันที่ 10 พ.ค. 66

อ่านต่อ