นั่งรถเมล์ทำไมง่วงนอน

นั่งรถเมล์ทำไมง่วงนอน

รศ. นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ถาม : ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใด เราก็พบกับสภาพแต่การจราจรติดขัด เมื่อขึ้นรถเมล์ต้องทนกบการแออัดยัดเยียด และทำไมเรานั่งรถเมล์ถึงง่วงนอน
ตอบ :สาเหตุแรก คือ พักผ่อนไม่เพียงพอ สาเหตุที่ 2 คือ นั่งรถเมล์นาน

ถาม : จากการตั้งข้อสันนิษฐานสาเหตุของการง่วงนอนเกิดจากสูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ เมื่อสูดเข้าไปมาก ๆ ทำให้เกิดอาการง่วงนอนจริงหรือไม่
ตอบ : ไม่ได้มีการพิสูจน์ว่า ควันดำมีก๊าซพิษอะไรบ้าง แต่ถ้ามีการเผาไหม้ที่สูงเกิน 35 ส่วนในล้านส่วน จากการทำสถิติบรรยากาศของรถติดยังไม่เป็นอันตรายเพียงพอ ไม่สามารถทำให้เกิดอาการง่วงนอนได้

ถาม : ถ้าก๊าซหรือควันพิษออกจากรถยนต์และเข้าสู่ร่างกายทุกวันบ่อย ๆ จะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่
ตอบ : แน่นอน เพราะก๊าซต่าง ๆ เป็นสิ่งที่มีพิษ ถ้าสูดทุกวันสารพิษต่าง ๆ เข้าไปในร่างกาย ร่างกายจะขับ ออกมาในรูปของเสมหะ แต่ส่วนที่ขับไม่ได้ อาจไปติดอยู่ที่ถุงลมของปอดถ้าสะสมนาน ๆ ปอดจะ เสื่อมไปได้ ซึ่งเป็นผลระยะยาว สำหรับระยะสั้น ก๊าซต่าง ๆ หรือควันทำให้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้เป็นหลอดลมอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้

ถาม : ถ้าควันพิษเข้าไปในร่างกายมาก ๆ ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้หรือไม่
ตอบ :ถ้าเป็นควันพิษจากอุบัติเหตุไฟไหม้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินปริมาณออกซิเจนที่ใช้อยู่ทำให้เสีย ชีวิตได้

ถาม : บุคคลที่ได้รับควันพิษจากท่อไอเสียมาก เราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเกิดอันตรายจากกลุ่มควันนี้
ตอบ : อันนี้เป็นข้อพิสูจน์ได้ยากแต่ถ้าสูดดมระยะยาว ๆ จะมีผลต่อร่างกายได้ และอาจมีสารกระตุ้นทำให้เนื้อเยื่อผิดปกติ

ถาม : วิธีการรักษาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุจากการสูดดมควันเข้าไป มีวิธีการรักษาหรือมาตรการป้องกันอย่างไรบ้าง
ตอบ :1. ออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรงและปอดแข็งแรง
          2. อาจไปพักผ่อนตามต่างจังหวัดเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์