ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ผศ.นพ. สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์

 • 1.
  Chowichian M, Sonjaipanich S, Charuvanij S.
 • 2.
  Manaboriboon, Boonying; Akkayakul, Wankhan; In-ew, Supinya; Sonjaipanich, Suprapath
 • 3.
  Suwanwaree, J., Chomchai, C., Kriengsoontornkij, W., Sonjaipanich, S., Winijkul. G.
 • 4.
  Sutchritpongsa, S., Sonjaipanich, S., Chomchai, C., Lomjansuk, K.
 • 5.
  Chomchai C., Sonjaipanich S., Cheewaisrakul S.
 • 6.
  Limprayoon K., Sonjaipanich S., Susiva C.