ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ศ.พญ. วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์

 • 1.
  Tangvalelerd S, Kanchanapoomi K, Kulalert P, Pacharn P, Jirapongsananuruk O, Visitsunthorn N, Nitiyarom R, Wisuthsarewong W, Srisuwatchari W.
 • 2.
  Na Bangxang P, Wisuthsarewong W, Nitiyarom R.
 • 3.
  Likittanasombat S., Silpa-archa N., Chaiyabutr C., Nitiyarom R., Wisuthsarewong W., Wongpraparut C.
 • 4.
  Nitiyarom R., Charuvanij S., Likasitwattanakul S., Thanoophunchai C., Wisuthsarewong W.
 • 5.
  Nitiyarom R., Anuntarumporn L., Wisuthsarewong W.
 • 6.
  Nitiyarom R., Banomyong N., Wisuthsarewong W.
 • 7.
  Kulthanan K, Tuchinda P, Nitiyarom R, Chunharas A, Chantaphakul H, Aunhachoke K, Chularojanamontri L, Rajatanavin N, Jirapongsananuruk O, Vichyanond P, Chatchatee P, Sangsupawanich P, Wananukul S, Singalavanija S, Trakanwittayarak S, Rerkpattanapipat T, Thongngarm T, Wisuthsarewong W, Limpongsanurak W, Kamchaisatian W, Noppakun N.
 • 8.
  Nitiyarom R, Withitanawanit T, Wisuthsarewong W.
 • 9.
  Nitiyarom E., Wisuthsarewong W., Nitiyarom R.
 • 10.
  Janthongsri T., Wisuthsarewong W., Nitiyarom R.