ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ.นพ. วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ

 • 1.
  Khanthathasiri S., Kriengsoontornkij W., Monsomboon A., Phongsamart W., Lapphra K., Wittawatmongkol O., Rungmaitree S., Chokephaibulkit K.
 • 2.
  Kriengsoontornkij W., Jiranantakan T., Ruenglerdpong S., Mitsungnern T., Phannarus H.
 • 3.
  Thunyapipat, Chaloempong; Manaboriboon, Boonying; In-iw, Supinya; Kriengsoontornkij, Worapant
 • 4.
  Mitsungnern, Thapanawong; Jiranantakan, Thanjira; Kriengsoontornkij, Worapant
 • 5.
  Kriengsoontornkij W., Wang V.J.
 • 6.
  Suwanwaree, J., Chomchai, C., Kriengsoontornkij, W., Sonjaipanich, S., Winijkul. G.
 • 7.
  Kriengsoontornkij W., Homcheon B., Chomchai C., Neamsomboon W.