ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

 • 1.
  Tangvalelerd S, Kanchanapoomi K, Kulalert P, Pacharn P, Jirapongsananuruk O, Visitsunthorn N, Nitiyarom R, Wisuthsarewong W, Srisuwatchari W.
 • 2.
  Pacharn P, Witeetanavanich S, Srisuwatchari W, Rutrakool N, Wongteerayanee C, Tanticharoenwiwat P, Senavonge A, Kanchanapoomi K, Jirapongsananuruk O, Visitsunthorn N, Vichyanond P.
 • 3.
  Leelayuwattanakul I.; Visitsunthorn K.; Srisuwatchari W.; Pacharn P.; Jirapongsananuruk O.; Visitsunthorn N.
 • 4.
  Limpitikul W.; Srisuwatchari W.; Jirapongsananuruk O.; Visitsunthorn N.; Pacharn P.
 • 5.
  Rutrakool N, Piboonpocanun S, Wangthan U, Srisuwatchari W, Thongngarm T, Jirapongsananuruk O, Visitsunthorn N, Vichyanond P, Pacharn P.
 • 6.
  Temboonnark P., Sompornratanaphan M., Srisuwatchari W., Pacharn P., Jirapongsananuruk O., Visitsunthorn N.
 • 7.
  Phisitbuntoon T., Jirapongsananuruk O., Pacharn P., Wangthan U., Srisuwatchari W., Reamtong O., Visitsunthorn N., Piboonpocanun S.
 • 8.
  Kanchanapoomi K, Srisuwatchari W, Pacharn P, Visitsunthorn N, Jirapongsananuruk O.
 • 9.
  Chansangsawat C, Piboonpocanun S, Ubonsri P, Pacharn P, Srisuwatchari W, Kanchanapoomi K, Visitsunthorn N, Jirapongsananuruk O.
 • 10.
  Limpitikul W., Srisuwatchari W., Jirapongsananuruk O., Visitsunthorn N., Pacharn P.