ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ศ.พญ. จารุพิมพ์ สูงสว่าง