ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

อ.พญ. กานติมา กาญจนภูมิ

 • 1.
  Tangvalelerd S, Kanchanapoomi K, Kulalert P, Pacharn P, Jirapongsananuruk O, Visitsunthorn N, Nitiyarom R, Wisuthsarewong W, Srisuwatchari W.
 • 2.
  Pacharn P, Witeetanavanich S, Srisuwatchari W, Rutrakool N, Wongteerayanee C, Tanticharoenwiwat P, Senavonge A, Kanchanapoomi K, Jirapongsananuruk O, Visitsunthorn N, Vichyanond P.
 • 3.
  Kanchanapoomi K, Srisuwatchari W, Pacharn P, Visitsunthorn N, Jirapongsananuruk O.
 • 4.
  Chansangsawat C, Piboonpocanun S, Ubonsri P, Pacharn P, Srisuwatchari W, Kanchanapoomi K, Visitsunthorn N, Jirapongsananuruk O.
 • 5.
  Wongnate J, Piboonpocanun S, Kanchanapoomi K, Srisuwatchari W, Jirapongsananuruk O, Visitsunthorn N, Pacharn P.
 • 6.
  Kanchanapoomi K, Pacharn P, Visitsunthorn N, Jirapongsananuruk O.