ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

อ.พญ. ชญามน ทักษ์ประดิษฐ์

 • 11.
  Sanpakit K., Narkbunnam N., Buaboonnam J., Takpradit C., Viprakasit V., Pongtanakul B.
 • 12.
  Prajantawanich K, Sanpakit K, Narkbunnam N, Vathana N, Takpradit C, Phuakpet K, Pongtanakul B, Atchaneeyasakul LO, Sinlapamongkolkul P, Buaboonnam J.
 • 13.
  Buaboonnam J., Narkbunnam N., Vathana N., Takpradit C., Phuakpet K., Pongtanakul B., Tongsai S., Atchaneeyasakul L.-O., Sanpakit K.
 • 15.
  Phuakpet, K.; Suwantarat, N.; Sanpakit, K.; Vathana, N.; Buaboonnam, J.; Narkbunnam, N.; Takpradit, C.; Veerakul, G.
 • 16.
  Sowithayasakul, P.; Takpradit, C.; Buaboonnam, J.; Pruangprasert, P.; Takkinsatian, P.
 • 17.
  Pongtanakul, B.; Takpradit, C.
 • 18.
  Phuakpet, K.; Suwantarat, N.; Sanpakit, K.; Vathana, N.; Buaboonnam, J.; Narkbunnam, N.; Takpradit, C.; Veerakul, G.