ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ผศ.นพ. สุพิชชา ปัจมนตรี

 • 1.
  Patjamontri S, Spiers A, Smith RB, Shen C, Adaway J, Keevil BG, Toledano MB, Ahmed SF.
 • 2.
  Ahmed S.F., Alimusina M., Batista R.L., Domenice S., Lisboa Gomes N., Mcgowan R., Patjamontri S., Mendonca B.B.
 • 3.
  Maynart Sukharomana, M.D.*, Chantacha Sitticharoon, M.D., Ph.D.*, Supitcha Patjamontri, M.D.**, Pornpimol Kiattisakthavee, B.Sc.**, Praewvarin Weerakulwattana, M.Sc.**, Yue Qi, M.D., Ph.D.***, Supawadee Likitmaskul, M.D.**
 • 4.
  Patjamontri, Supitcha; Khemaprasit, Khwanhatai; Santiprabhob, Jeerunda; Nakavachara, Pairunyar; Lertbannaphong, Ornsuda; Kiattisakthavee, Pornpimol; Likitmaskul, Supawadee
 • 5.
  Sukharomana M, Ngam-ek-ua A, Weerakulwattana P, Patjamontri S, Nakavachara P, Likitmaskul S, Limwongse C, Ngerncham M, rungtrakool R, Laohapensang M, Chuangsuwanich T, Santiprabhob J.