ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

อ.พญ. พนิดา กาญจนอุปถัมภ์

  • 1.
    Lissaman C, Kanjanauptom P, Ong C, Tessaro M, Long E, O'Brien A.
  • 2.
    Lissaman, C.; O'Brien, A.; Kanjanauptom, P.; Ong, C.; Tessaro, M.; Long, E.
  • 3.
    Kanjanauptom, Panida; Cheek, John A.