ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ.พญ. ปัญจมา ปาจารย์

 • 1.
  Tangvalelerd S, Kanchanapoomi K, Kulalert P, Pacharn P, Jirapongsananuruk O, Visitsunthorn N, Nitiyarom R, Wisuthsarewong W, Srisuwatchari W.
 • 2.
  Pacharn P, Witeetanavanich S, Srisuwatchari W, Rutrakool N, Wongteerayanee C, Tanticharoenwiwat P, Senavonge A, Kanchanapoomi K, Jirapongsananuruk O, Visitsunthorn N, Vichyanond P.
 • 3.
  Leung A.S.Y.; Pawankar R.; Pacharn P.; Wong L.S.Y.; Le Pham D.; Chan G.; Rengganis I.; Zhao J.; Wang J.Y.; Woo K.C.-K.; Ito K.; Jeong K.; Recto M.; Lucas M.; Nagao M.; Lobo R.C.M.; Munkhbayarlakh S.; Sumadiono S.; Huq S.R.; Ranasinghe T.; Tang M.
 • 4.
  Leung ASY, Pawankar R, Pacharn P, Wong LSY, Le Pham D, Chan G, Rengganis I, Zhao J, Wang JY, Woo KC, Ito K, Jeong K, Recto M, Lucas M, Nagao M, Lobo RCM, Munkhbayarlakh S, Sumadiono S, Huq SR, Ranasinghe T, Tang M; Asia Pacific Association of Allergy Asthma and Clinical Immunology food allergy and anaphylaxis and junior member committees
 • 5.
  Tanaanantarak P, Kritsaneepaiboon S, Charoonratana V, Chittchang C, Chutiwongthanaphat K, Pacharn P, Iemsawatdikul K, Amornsitthiwat R, Ruangwattanapaisarn N, Eng-Chuan S, Junhasavasdikul T, Mahayosnond A, Tewattanarat N, Kitpraphasiri P, Phewplung T, Tangsiwong T, Sangsupawanich P.
 • 6.
  Leelayuwattanakul I.; Visitsunthorn K.; Srisuwatchari W.; Pacharn P.; Jirapongsananuruk O.; Visitsunthorn N.
 • 7.
  Limpitikul W.; Srisuwatchari W.; Jirapongsananuruk O.; Visitsunthorn N.; Pacharn P.
 • 8.
  Densupsoontorn N, Jirapinyo P, Rukprayoon H, Kunnangja S, Chotipanang K, Pacharn P, Thaweekul P, Nanthapisal S.
 • 9.
  Rutrakool N, Piboonpocanun S, Wangthan U, Srisuwatchari W, Thongngarm T, Jirapongsananuruk O, Visitsunthorn N, Vichyanond P, Pacharn P.
 • 10.
  Temboonnark P., Sompornratanaphan M., Srisuwatchari W., Pacharn P., Jirapongsananuruk O., Visitsunthorn N.